20 bài hướng dẫn hữu ích về giao diện Web trong Photoshop

Bài viết giới thiệu với các bạn 20 nguồn tài nguyên trên internet để có thể học cách thiết kế một giao diện web ấn tượng, đẹp mắt và chuyên nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo trang Translucent Web Portfolio Design với PSD Tuts+

create-a-grungy-translucent-web-portfolio-design

 

Tạo trang Promotional iPhone App Site trong Photoshop với PSD Tuts+

create-a-promotional-iphone-app-site-in-photoshop

 

Portfolio Gallery Layout đơn giản trong Photoshop với DeviseFunction

simple-portfolio-gallery-layout-in-photoshop

 

Tạo layout web đơn giản trong Photoshop với trendyTUTS

learn-how-to-create-a-website-layout-in-photoshop

 

 

Tạo trang web blog với tông màu tối trong Photoshop với Design Instruct

make-a-dark-blog-web-design-layout-with-photoshop

 

Trang web đơn giản tuttoaster

create-an-awesome-minimal-web-design-in-photoshop

 

Tạo trang web với  HTML/CSS/PS qua WEGRAPHICS

create-a-lovely-textured-web-design-from-photoshop-to-html-css

 

Thiết kế Sleek Textured Portfolio Design với PSDFAN

design-a-sleek-textured-portfolio-design

 

Tạo portfolio/showcase website trong Photoshop với trendyTUTS

learn-how-to-create-a-nice-portfolioshowcase-website-layout-in-photoshop

 

Tạo trang web doanh nghiệp 3D với GraphStock

how-to-create-a-business-layout-with-3d-elements

 

Mobile App’s Layout #2 với hvdesigns

mobile-apps-layout-2

 

Tạo trang web với tông màu green/nature với trendyTUTS

create-a-soft-greennature-website-layout-in-photoshop

 

Tạo trang portfolio layout với GraphStock

how-to-create-an-awhow-to-create-an-awesome-portfolio-layout

 

Tạo trang portfolio với 2EXPERTSDESIGN

how-to-create-a-clean-and-design-portfolio-layout-using-photoshop

 

Thiết kế trang blog với GraphStock

design-an-impresive-blog-layout

 

Mobile App Layout với hvdesigns

learn-how-to-create-a-mobile-app-layout-for-your-mobile-apps

 

Tạo trang Store Website với DeviseFunction

create-a-theme-store-website-layout-in-photoshop

 

Tạo trang  hosting layout với GraphStock

create-a-glossy-hosting-layout

 

Trang doanh nghiệp với spyrestudios

design-the-brilliante-website-layout-in-photoshop

 

 
Bài viết thuộc các chủ đề khác